Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi theo Bộ luật Lao động 2019, theo đó, năm 2020 này sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 một ngày.

2020 là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 một ngày.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, ngày Quốc khánh 2/9 dương lịch hằng năm, người lao động được nghỉ làm 1 ngày và hưởng nguyên lương. Quốc khánh năm nay (ngày 2/9/2020) rơi vào Thứ Tư nên người lao động cũng sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương. 

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012. 

Cụ thể, theo Bộ lao động thì từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh dựa trên Bộ luật Lao động 2019, theo đó khi Bộ luật này chính thức có hiệu lực người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Năm 2020, người lao động vẫn chỉ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 một ngày. (Ảnh qua 24h)

Đi làm vào ngày 2/9, lương nhận được ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày thường

Hiện nay, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ Quốc khánh 2/9 thì tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012. 

Theo đó, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, nếu người lao động đi làm vào ngày 2/9, tổng tiền lương mà người lao động nhận được ít nhất bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Một điều đặc biệt, là vào ngày này, người sử dụng lao động không được ép người lao động đi làm mà chỉ bố trí công việc khi được sự đồng ý của họ. Nếu người sử dụng lao động vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng.

Vũ Tuấn(t/h)

Danh Mục : Việt Nam