Đọc & Suy ngẫm

Nghệ thuật tĩnh tâm

Nghệ thuật tĩnh tâm

Một người đàn ông hiện đại đã quá quen với việc hoạt động trí óc liên tục đến nỗi anh ta không nhận thức được sự tĩnh tâm đang hiện hữu. Tĩnh tâm không có ...