Tòa kết luận Lê Đình Công và em trai là Lê Đình Chức giữ vai trò chủ mưu và tuyên 2 bị cáo này tội tử hình.

Đồng Tâm: Tòa tuyên án

Nhóm tội giết người:

1. Lê Đình Công (56 tuổi, thôn Hoành, con trai ông Lê Đình Kình (đã chết): Tử hình

2. Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, thôn Hoành): 16 năm tù

3. Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi, thôn Hoành): 12 năm tù

4. Lê Đình Chức (40 tuổi, con trai ông Kình): Tử hình

5. Lê Đình Doanh (32 tuổi, cháu nội ông Kình): Chung thân

6. Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, thôn Hoành): 13 năm tù

Nhóm tội chống người thi hành công vụ:

7. Nguyễn Văn Quân (40 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù

8. Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội ông Lê Đình Kình): 5 năm tù

9. Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù

10. Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành): 6 năm tù

11. Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, hưởng án treo

12. Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, hưởng án treo

13. Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, hưởng án treo

14. Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, hưởng án treo

15. Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù

16. Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù

17. Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành): 5 năm tù

18. Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù, hưởng án treo

19. Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù

20. Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành): 3 năm tù

21. Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít): 3 năm tù, hưởng án treo

22. Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành): 30 tháng tù, hưởng án treo

23. Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành): 24 tháng tù, hưởng án treo

24. Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít): 30 tháng tù, hưởng án treo.

25. Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành): 18 tháng tù, hưởng án treo

26. Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, hưởng án treo

27. Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, hưởng án treo

28. Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, hưởng án treo

29. Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành): 15 tháng tù, hưởng án treo.

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam