UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió có công suất 120MW, trị giá hơn 4.680 tỷ đồng.

Hà Tĩnh duyệt dự án điện gió công suất 120MW

Cụ thể, dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh có công suất 120MW (25 tua bin gió) với tổng mức đầu tư 4.687,4 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 350,357 GWh mỗi năm. Đây là dự án điện gió đầu tiên được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự án có tổng diện tích là 30,28 ha, được đầu tư xây dựng trong 18 tháng với thời gian khai thác là 50 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và những nội dung theo quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư còn phải tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh có đồng ý về việc khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện gió Kỳ Lạc MK và nhà máy điện gió Kỳ Anh MK với tổng công suất hơn 403 MW trị giá hơn 16.206 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, Tập đoàn PNE của Đức mới đây đã đề xuất dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.

Hiện nay nhà nước đang có chủ trương chuyển đổi nguồn năng lượng từ hóa thạch sang tái tạo. Tuy nhiên một vấn đề lớn cần được giải quyết đó là mạng lưới truyền tải điện chưa kịp đáp ứng. Theo EVN, giai đoạn 2021 – 2023 sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng quá tải cục bộ và đề nghị Bộ Công thương xem xét trình Thủ tướng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình lưới điện truyền tải cần thiết, để đảm bảo giải tỏa các nguồn năng lượng tái tạo mới được bổ sung quy hoạch.

Từ Thức (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam