Ngày 20/11, Luật sư Sidney Powell thuộc đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump cho biết, họ tìm thấy 4 quốc gia đối địch tham gia can thiệp bầu cử trong máy chủ của Scytl ở Đức mà quân đội Mỹ thu giữ, theo Epoch Times.

Thống kê phiếu bầu bằng máy Dominion (Ảnh :Orange actu)

Ngày 20/11, trong chương trình Triumph Radio & Glenn Beck’s, bà Sidney Powell chia sẻ: “Máy chủ Scytl ở Đức bị tịch thu, tôi nghe nói là những máy chủ đó đã được lấy  bởi quân đội của chúng ta . Do đó, tôi cho rằng hiện tại chính phủ đang điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”.

Luật sư Powell cho biết thêm rằng: “Chúng tôi cũng có chứng cứ cho thấy, có 4 quốc gia liên kết đến máy chủ này, và 4 quốc gia này luôn đối đầu với lợi ích quốc gia của Mỹ”; “Chúng tôi đã lôi ra một âm mưu phạm tội mang tính toàn cầu. Thật khó mà tin được, chúng tôi chỉ là mới thấy được một phần nổi của tảng băng trôi”.

Luật sư Sidney Powell cũng nói với Fox Business vào ngày 20/11 rằng, chiến dịch Trump sẽ có thể trình bày các chứng cứ trước tòa trong hai tuần tiếp theo.

Bà Powell cho biết: “Hiện chúng tôi có bằng chứng cụ thể về các hệ thống của 3 – 4 quốc gia khác nhau có liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ. Những quốc gia này có thể đã theo dõi các cuộc bỏ phiếu trực tiếp và thay đổi con số. Có nhiều bằng chứng về sự can thiệp của các nước cộng sản đến cuộc bầu cử Mỹ”.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc họp báo của đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào ngày 19/11, Luật sư Sidney Powell cho biết, dữ liệu bầu cử của Mỹ bị gửi đến máy tính ở nước ngoài, máy bỏ phiếu Dominion và phần phềm kiểm phiếu Smartmatic mà Mỹ sử dụng do tập đoàn lợi ích ở nước ngoài quản lý, điều khiển thuật toán để thay đổi kết quả bầu cử.

Bà Sidney Powell đặc biệt chỉ ra, các quốc gia sở hữu của Smartmatic bao gồm Venezuela, Cuba, Venezuela và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ba quốc gia kể trên đều là quốc gia hệ tư tưởng chủ nghĩa Cộng sản/ chủ nghĩa xã hội.


Ngọc Hữu (t/h)

Xem thêm: