Mặc dù đã “rút kinh nghiệm sâu sắc”, nhưng Bộ Công Thương tiếp tục lỗ 26.000 tỷ trên 12 dự án lớn. Đáng nói, đến nay vẫn chưa thể xác định đầy đủ thiệt hại kinh tế cho Nhà nước của các doanh nghiệp/dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành này.

Nửa đầu năm, 12 siêu dự án của ngành Công Thương đem về thêm cục nợ hơn 26.000 tỷ
Một trong 12 siêu dự án thua lỗ của ngành công thương: Nhà máy gang thép Thái Nguyên. (Ảnh: vneconomy.vn)

Theo số liệu ước tính 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tài chính của 12 dự án/doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương như sau: vốn chủ sở hữu: -7.264,61 tỷ đồng; tổng tài sản: 59.152,88 tỷ đồng; tổng nợ phải trả: 63.308,82 tỷ đồng; lỗ lũy kế: 26.360,88 tỷ đồng.

Đây là thành tựu của công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả mà Quốc hội khóa XIV yêu cầu Chính phủ thực hiện, và được Bộ Công thương thừa quyền triển khai cụ thể.

Bộ trưởng bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ đã thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm bám sát quan điểm, mục tiêu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và phương án, giải pháp xử lý các dự án, doanh nghiệp theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về thiệt hại kinh tế cho Nhà nước của các doanh nghiệp/dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, theo Bộ trưởng đến nay chưa được xác định đầy đủ, do có 5/12 dự án còn tranh chấp, vướng mắc hợp đồng EPC. Vì thế, chưa hoàn thành quyết toán và xác định chính xác giá trị các dự án nêu trên.

Ngoài ra, Chính phủ cho biết dư nợ của các dự án, doanh nghiệp này tại các tổ chức tín dụng lớn, đa số không trả được nợ đúng hạn.

Cụ thể là có 17 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính cấp tín dụng cho 12 dự án với tổng số dư nợ đến thời điểm cuối 2019 là 20.938 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trung dài hạn là 17.169 tỉ đồng, dư nợ ngắn hạn là 3.769 tỉ đồng. Ngoài 12 dự án, doanh nghiệp, các ngân hàng còn cấp tín dụng đối với các chủ đầu tư có liên quan 22.964 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trung hạn 17.263 tỷ, ngắn hạn 5.701 tỷ đồng.

Liên quan đến thời hạn hoàn thành xử lý các doanh nghiệp/dự án, trong báo cáo ngày 5/10/2020 Bộ trưởng Tuấn Anh cho biết: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xử lý trong năm 2020, nếu phải chậm hơn, không kéo dài quá nửa đầu năm 2021.

Từ Thức (t/h)

Xem thêm: