Tại hội thảo ‘90 năm chặng đường vẻ vang’, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng cho hay ngành sẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sau 90 năm, ngành Tuyên giáo tiếp tục làm rõ con đường lên CNXH
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Hoàng Phong/ vnexpress.net)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng cho hay ngành sẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là tuyên bố của ông trong hội thảo Công tác tuyên giáo của Đảng hôm 15/7, lấy tên là ‘90 năm chặng đường vẻ vang’.

Trước đó hôm 10/6, GS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung Ương cho biết, lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ lên CNXH  vẫn còn ‘là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được’ và cần tiếp tục nghiên cứu. 

Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng. Tuyên giáo phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm trái chiều; thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ…

Do hội nghị lấy tên là ‘90 năm chặng đường vẻ vang’, nên các đại biểu tham dự đã nhắc lại sự nghiệp của Đảng, nêu rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong việc duy hộ Đảng vượt qua các giai đoạn khắc nghiệt của thời đại lên khối cộng sản, như sự sụp đổ của liên minh cộng sản Liên Xô – Đông Âu, khủng hoảng tài chính năm 97-98 khi Hồng Kông bị Anh trả lại Trung Quốc, khủng hoảng tài chính năm 2008,… và tất nhiên là cả đại dịch toàn cầu hiện nay.

Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương nhận định: “Công tác tư tưởng, lý luận luôn xứng đáng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ, tuyên truyền, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng…”

Từ Thức(t/h)

Xem thêm: