Mới đây, Thống đốc đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm chi phí, lương thưởng và lợi nhuận trong 5 tháng cuối năm để tiếp tục giảm lãi suất cho vay một cách thực chất, đồng thời nỗ lực mở rộng tín dụng.

Thống đốc yêu cầu ngân hàng giảm lương thưởng, lợi nhuận. (Ảnh qua tienphong)

Đây là một trong những nhiệm vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất trước diễn biến phức tạp của dịch Vũ Hán (Covid-19).

Cụ thể, trong văn bản chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chỉ đạo về tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới.

Theo ông Hưng thì trong thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát này, các đơn vị cần theo dõi sát sao, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng phù hợp nhằm đảm bảo thanh khoản thị trường, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ ổn định và tạo điều kiện giảm nhanh hơn mặt bằng lãi suất.

Do đó, các công ty tài chính, Agribank được yêu cầu triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng tiêu dùng với lãi suất hợp lý hỗ trợ người dân, nhưng vẫn phải chấp hành các quy định và chỉ đạo trong hoạt động cho vay.

Đối với hoạt động cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, Thống đốc yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm đi kèm và hạn chế nợ xấu phát sinh, lành mạnh hóa tài chính, tăng vốn điều lệ.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng phải chấp hành nghiêm quy định về an toàn kho quỹ, giám sát, kiểm tra nội bộ; ngăn chặn sai phạm trong quản lý tiền tệ, kho quỹ… Chủ động có biện pháp phòng chống tiêu cực, trộm cướp tại các chi nhánh, phòng giao dịch.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng. (Ảnh qua thanhnien)

Nguồn vốn tín dụng cần tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 đối với các nhà băng đáp ứng tốt tỷ lệ bảo đảm an toàn và có khả năng mở rộng tín dụng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Nhà điều hành sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành tỷ giá, biến động giá vàng để kịp thời thông tin, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam