Thông tư 65/2020/TT-BCA áp dụng từ ngày 5/8 có những quy định mới, yêu cầu CSGT trên toàn quốc bắt buộc phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát đồng thời giảm bớt 1 trong 5 trường hợp lực lượng này được dừng phương tiện.

Thông tư mới yêu cầu CSGT công khai tuyến đường tuần tra, bớt quyền dừng phương tiện
(Ảnh minh họa: doisongphaply.com)

Ngày 19/6/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BCA Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (CSGT). 

Cụ thể, văn bản này yêu cầu trưởng phòng CSGT các đơn vị thuộc Cục CSGT, Công an tỉnh, huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm:

  • Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.
  • Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông.
  • Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Theo đó, sẽ có 4 hình thức thông báo công khai.

  • Thứ nhất, niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị.
  • Thứ 2, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông.
  • Thứ 3, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
  • Thứ 4, áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông tư cũng quy định lại các trường hợp CSGT được quyền dừng phương tiện đang lưu thông. Trước đây, theo Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BCA, CSGT được quyền dừng phương tiện trong 5 trường hợp. Thông tư mới bỏ đi một trong số đó là “thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên”

Tuy nhiên trong các trường hợp còn lại thì điều thứ tư là “trường hợp CSGT nhận được tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ” khá rộng rãi, có thể tạo điều kiện cho những người có mục đích bất lương lợi dụng.

Ngoài ra, một điểm mới trong thông tư nữa là khi CSGT làm nhiệm vụ trên đường cao tốc hoặc tuyến đường đối ngoại thì phải đặt biển báo hiệu. Khi dừng, kiểm soát phương tiện giao thông trên đường cao tốc còn phải đảm bảo khi kiểm soát tại một điểm chỉ được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm tại các vị trí: điểm đầu, điểm cuối đường cao tốc và quanh khu vực Trạm thu phí.

Từ Thức (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam