Theo Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi bổ sung thì từ ngày 1/7 tới  sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ là 1 trong 3 trường hợp được xét và tuyển thẳng vào công chức làm việc không xác định thời hạn… 

Từ ngày 1/7, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức. (Ảnh qua tienphong)
Từ ngày 1/7, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức. (Ảnh qua tienphong)

Cụ thể, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7 tới quy định, việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

  • Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
  • Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2020 sẽ có thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là những người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thay vì chỉ 1 trường hợp là người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới… thì mới được tuyển dụng thông qua xét tuyển như hiện hành.

Cũng theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với các trường hợp là viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức cấp xã;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là công chức;…

Các đối tượng này được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc liên quan đến kỷ luật.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: